Ինչու աութսորսինգ

Աութսորգինք
Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում աննախադեպ քանակությամբ հյուրանոցներ են կառուցվում, ընդ որում թե' Երևանում, և մարզերում: Առայժմ դեպի Հայաստան տուրիստական հոսքերի գլխապտույտ աճ չի կանխատեսվում, իսկ ներքին տուրիզմը դեռ մի բան էլ նվազում է ՝ կապված բնակչության գնողունակության անկման հետ: 

Իհարկե, շատ լավ է, որ ներդրումներ են կատարվում Հայաստանում. դա առաջին հերթին նշանակում է, որ ներդրողները բավականաչափ լավատես են Հայաստանի ապագայի համար: Ստեղծվում են նոր աշխատատեղեր, կարիերայի նոր հնարավորություններ ամենուրեք, որտեղ հյուրանոց է կառուցվում: 

Հյուրանոցի հաջողությունը շուկայի իր հատվածում արդյունք է հյուրանոցի բոլոր բաժինների համակարգված ու սահուն համագործակցության: Որևէ բաժնի թուլությունը անմիջապես ազդում է ամբողջական գործունեության վրա: Այս առումով հյուրանոցների համար չափազանց կարևոր է հստակորեն սահմանել բոլոր բաժինների աշխատանքային պարտականությունները և միմյանց հետ համագործակցության սկզբունքները: 

Ժամանակակից բիզնես միջավայրում ավելի ու ավելի մեծ տարածում է գտնում գործունեության բուն էության հետ չառընչվող գործառույթները մասնագիտացված կազմակերպությունների հանձնելը (Outsourcing): Այդպիսի գործառույթներից են համակարգչային ցանցերի սպասարկումը, մաքրության իրականացումը, անվտանգության ապահովումը: Տարածում է գտնում նաև վաճառքների կազմակերպումը մասնագիտացված կազմակերպություններին հանձնումը: 

Վաճառքների բաժնի դերը հյուրանոցի հաջողությունը ապահովելու գործում դժվար է գերագնահատել: Այն ապահովում է հյուրանոցի ճանաչելիությունը շուկայում, գտնում է նոր գործընկերներ, կապ է պահպանում պոտենցիալ հյուրերի հետ, ներկայացնում է հյուրանոցը, կազմակերպում է միջոցառումներ, և այլ: Վաճառքների բաժինը ձևավորում է հյուրանոցի նկատմամբ պահանջարկը և ապահովում հյուրանոցի նորմալ կենսագործունեությունը:

Այս բոլոր գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ է լավ մասնագետների առկայություն, ժամանակային և ֆինանսական զգալի ներդրումներ՝ մասնագետների վերապատրաստման և իրենց գործայույթնների իրականացման համար: Ֆինանսապես հզոր հյուրանոցները կարող են իրենց թույլ տալ լավ մասնագետներ վարձել, նույնիսկ արտասահմանից ներգրավելով, ուսուցանել ու զարգացնել նրանց, իսկ փոքր հյուրանոցները բավարարվում են ոչ մասնագետների կամ թույլ մասնագետների վարձումով, ինչը խիստ ազդում է շուկայում մրցունակության վրա:

Մեծ կամ բրենդային հյուրանոցի տիպային օրինակով ցույց տանք, թե ինչ ծախսեր կարող են կատարվել վաճառքները պատշաճ կազմակերպելու համար: Բացի ղեկավարից, վաճառքների բաժինը ունենում է ամրագրումներով, միջոցառումների կազմակերպումով, մարքեթինգով, սոցիալական մեդիայով և հաճախորդներով (պրոակտիվ) զբաղվող անձնակազմ: Անձնակազմի քանակը պայմանավորված է հյուրանոցի մեծությամբ և կարող է հասնել երկնիշ թվերի: Նոր գործընկերների և հյուրերի ներգրավումով (պրոակտիվ վաճառքներ) զբաղվող աշխատակիցները պետք է ունենան բարձր պատրաստվածություն, տիրապետեն վաճառելու արվեստին, լինեն ճիշտ խառնվածքով ու կրթական ցենզով մարդիկ, հեշտորեն կարողանան նոր ծանոթություններ ստեղծել ու համագործակցություն սկսել: Առաջին հայացքից բավականին սովորական թվացող հատկություններն ու կարողությունները դառնում են խիստ հազվադեպ, երբ արդեն փնտրում ես անձնակազմ՝ այդ հաստիքները լրացնելու համար: Վաճառքի բաժինը ճիշտ մարդկանցով համալրելը որոշում է հյուրանոցի հետագա հաջողության 90%-ը: 

Պրոակտիվ վաճառքի կազմակերպումը Երևանից դուրս գործող 100 սենյականոց հյուրանոցի համար ենթադրում է հետևյալ ծախսերը.

  • Աշխատավարձեր, հարկեր, արտոնություններ, արձակուրդներ - 200,000 դրամ ամսական՝ 1 աշխատակցի հաշվով
  • համակարգչային տեխնիկա և ծրագրեր - 250,000 դրամ ավելացրած պարբերական ծախսեր
  • հեռախոսներ ու ամսական խոսելավարձ- 20000 դրամ + 10000 դրամ ամսական
  • Շաբաթական 3  անգամ գործընկերներին այցելելու ճանապարհածախս - 60000 դրամ շաբաթական
  • ժամանակի կորուստ - 3 ամբողջ օր շաբաթական
  • տարբեր վաճառքի հմտությունների պարբերական ուսուցում - ժամանակ և դրամական միջոցներ
  • տարբեր բոնուսներ 
  • աշխատակիցներին սննդով ապահովում և այլն - օրական՝ նվազագույնը 2000 դրամ՝ 1 աշխատակցի հաշվով: 

Նույնիսկ այս նվազագույն գներով հաշվելով վերոհիշյալ ծախսերը պատկառելի գումար ենք ստանում, ինչը մեծ ծանրություն կարող է դառնալ հյուրանոցի համար: 

Բացի պրոակտիվ վաճառքները, սոցիալական մեդիայով զբաղվելը նույնպես կարող է ծանրանալ հյուրանոցի վրա, դրա հետ մեկտեղ աշխատակիցը ոչ ամբողջական ծանրաբեռվածությամբ է աշխատելու:

Հյուրանոցները, մանավանդ բուտիկ հյուրանոցները, հաճախ չեն էլ կարող պատկերացնել, թե ինչքան բազմակողմանի պետք է լինի հյուրանոցի վաճառքների իրականացումը: Բազմապիսի գործառույթներից ու աշխատանքներից միայն մի փոքր մասն է սովորաբար իրականացվում այս հյուրանոցներում, այն էլ մեծ վերապահումներով, ոչ մասնագետների ու ճիշտ անձանց կողմից: Այս չիմացության պատճառով հաճախ թերագնահատվում է վաճառքների բաժնի դերը, նույնիսկ բանը հասնում է նրան, որ բաժինը ընդհանրապես բացակայում է հյուրանոցում, ինչից խորապես տուժում են հյուրանոցի ֆինանսական ցուցանիշները: 

Նուռ Հոսփիթալիթիի կողմից հյուրանոցային ոլորտի համար, մասնավորապես՝ Երևանից դուրս գործող հյուրանոցների համար նախատեսված վաճառքի կազմակերպման (Outsourcing) ծրագիրը նպատակ ունի թե' մեծ, թե' փոքր հյուրանոցներին ազատել վաճառքների կազմակերպման հետ կապված մեծ ծախսերից (մինչև 70% խնայողություն), դրա հետ մեկտեղ ապահովելով հյուրանոցներին ուսուցում անցած պրոֆեսիոնալ վաճառողներով, որոնք, օգտվելով Երևանում կապերից ու մեծ տվյալների բազայից, արագ կակտիվացնեն հյուրանոցի վաճառքները, կմեծացնեն հյուրանոցի ճանաչելիությունը, պահանջարկն ու հետաքրքրությունը հյուրանոցի նկատմամբ՝ թիրախային շուկայի կողմից:  

Ստորև ներկայացվում է Նուռ Հոսփիթալիթիի կողմից առաջարկվող վաճառքների կազմակերպման սկզբունքները և համակարգը՝ Երևանից դուրս գործող միջին չափի հյուրանոցի համար, որի հիմնական շուկաներից է Երևանը.

  • Վերլուծել հյուրանոցի վաճառքներին ուղղված գործունեությունը, վերհանել թույլ կողմերը, կազմել պլան վաճառքների համալիր խթանման համար
  • Կազմել Երևանում թիրախային կորպորատիվ հաշիվների և տուրիստական գործակալությունների ցանկ, 
  • պատրաստել հյուրանոցի բարձորակ, բազմալեզու ներկայացում, 
  • այցելել պոտեցիալ գործընկերներին և առաջարկել հյուրանոցի հարմարությունները և ծառայությունները՝ համաձայն հյուրանոցի վաճառքի ռազմավարության, 
  • հանդիպել տուրիստական գործակալությունների հետ, ներկայացնել նրանց հյուրանոցը և սակագները, 
  • ստորագրել համագործակցության պայմանագրեր թիրախային գործընկերների հետ,
  • Երևանում հյուրանոցի համար դառնալ կոնտակտային անձ, կազմակերպել հաղորդակցությունը, փաստաթղթերի փոխանակումը և ըստ անհրաժեշտության կատարել այլ աշխատանքներ, 
  • ստանալ հարցումներ գործընկերների կողմից, հավաքել ինֆորմացիա և փոխանցել այն հյուրանոցին, 
  • պարբերաբար կապ հաստատել գործընկերների հետ, հանդիպել հյուրերի հետ Երևանում, իրականացնել հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունների կառավարում:
  • Պայմանավորվել գովազդային ընկերությունների հետ և բանակցել ցածր կլաստերային գների շուրջ (եթե բանակցում ենք մի քանի հյուրանոցների համար, ապա ավելի հեշտ է մեծ զեղչեր ստանալ),
  • Նուռ Հոսփիթալիթիի երևանյան գրասենյակը դարձնել հյուրանոցների համար մի վայր, որտեղ վաճառքի մենեջերը կարող է հանդիպել գործընկերների և հյուրերի հետ, 
  • կազմակերպել Երևանում գովազդվային նյութերի տպումը և տարածումը, 
  • վերլուծել մրցակից հյուրանոցները, համեմատել սակագները, կատարելագործել հյուրանոցի վաճառքի ռազմավարությունը` տալով գնագոյացման խորհրդատվություն՝ գործընկեր հյուրանոցներին,
  • վերլուծել և օպտիմալացնել հյուրանոցի վաճառքների ուղիները, ներկայացնել հյուրանոցը բոլոր ուժեղ օնլայն տուրիստական գործակալություններում,
  • առաջարկել գաղափարներ, որոնք կգրավեն ավելի շատ հյուրեր հյուրանոցի համար և կօգնեն մնալ մրցունակ: 
  • վերլուծել մրցակից հյուրանոցները, համեմատել սակագները, կատարելագործել հյուրանոցի վաճառքի ռազմավարությունը` տալով գնագոյացման խորհրդատվություն՝ գործընկեր հյուրանոցներին
  • վերլուծել հյուրանոցի վեբ կայքը և անհրաժեշտության դեպքում տալ խորհուրդներ՝ բովանդակության, օգտագործելիության և արտաքին տեսքի բարելավման համար
  • կազմել օրական, շաբաթական և ամսական հաշվետվություններ, որոնք կուղարկվեն հյուրանոցի ղեկավարությանը և սեփականատերերին:

Վաճառքների հաջողությունը կախված է նաև մի շարք այլ համակարգված գործողություններից, առանց որոնց վերոհիշյալ գործողությունների արդյունավետությունը կնվազի: Դրանք են սոցիալական մեդիայի կառավարումը, տարբեր տուրիստական ուղղվածության ցուցահանդեսներին մասնակցությունը, ինչպես նաև հստակ սահմանված և հետևողականորեն իրականացվող բիզնես պլանը և մարքեթինգային պլանը:

Այս ամենը իրականացնելիս, հյուրանոցը միանշանակ ստանում է հսկայական մրցակցային առավելություն հաճախորդների ներգրավման առումով: Մեծացած պահանջարկը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել հյուրանոցի վաճառքի միջին գինը և հասույթը: Մյուս բաժինների համակարգված աշխատանքի շնորհիվ ապահովվում է բարձրակարգ սպասարկումը, որի արդյունքն է հյուրանոցի նկատմամբ հետագա պահանջարկի աճն ու վերադարձող հյուրերի մեծ տոկոսը:

 
 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.